Home


Grzegorz Kondratowicz
    System zarządzania w laboratorium badawczym
    PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Informacje

Projekty

Porady


Księga Jakości Laboratorium
Procedury systemowe
Procedury badawcze 
Procedury szacowania niepewności
Walidacja
Audity wewnętrzne
 
Nadzorowanie wyposazenia pomiarowego i badawczego
Spójność pomiarowa
Jak wdrożyć?
K o n t a k t 
kom: 503-092-923
e-mail: gregork22@gmail.com
Wspierane przez Hosting o12.pl